Svante Persson och Ellen Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:37 Vallarums skola (aktuellt nummer) 1 april 1971 -