Sune Olofsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:58 (aktuellt nummer) 14 december 1981 -
Bjälkhult 1:4 (aktuellt nummer) 14 december 1981 -
Bjälkhult 1:2 (aktuellt nummer) 14 december 1981 -