Sture Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) 6 oktober 1947 - 14 mars 1950