Välj en sida

Sture Allan Gustafsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:4 (aktuellt nummer) 10 december 1974 -
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 10 december 1974 -

Sture Allan Gustafsson var född den 25 januari 1953 i Fränninge.