Stig Ronny Nilsson och Ingrid Anita Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 29 maj 1974 – 14 januari 1975