Sten Mårtensson och Dagny Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:42 Bjälkhults affär (aktuellt nummer) 2 december 1950 - 1 maj 1954