Staten genom lantbruksnämnden

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:14 Daleholm (avregistrerat nummer) 14 mars 1979 -
Vallarum 9:62 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1977 - 7 mars 1978
Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer) 14 mars 1973 - 14 mars 1973
Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer) 14 mars 1973 - 14 mars 1973
Vallarum 9:17 Grännebo (avregistrerat nummer) 14 mars 1973 - 14 mars 1973
Vallarum 8:43 (avregistrerat nummer) 25 april 1975 -
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 10 mars 1966 -
Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1977 - 7 mars 1978
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1977 - 7 mars 1978
Skumparp 1:12 avregistrerat nummer 29 april 1971 - 10 augusti 1971
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 29 april 1971 - 10 augusti 1971