Sonja G M Petersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:6 (aktuellt nummer) 1 januari 1965 -31 december 1981