Sofia Fogelberg (änka efter Bengt Ernst Fogelberg)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:34 (aktuellt nummer) 14 januari 1956 - 13 oktober 1973
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 14 januari 1956 - 13 oktober 1973