Sissa Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 14 november 1907 -27 juli 1917