Sionförsamlingen i Hörby

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) 28 augusti 1969 - 30 juni 1972
Starrarp 3:22 (aktuellt nummer) 21 juni 1971 - 30 juni 1972