Per Johan Sigurd Jeppsson och Siri Karla Jeppsson, född Esbjörnsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 12 maj 1956 - 17 juni 1960
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 30 juni 1949 - 16 oktober 1953
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 8 december 1953 – 30 december 1959

Per Johan Sigurd Jeppsson var född den 28 augusti 1923 i Hannas och han var son till arbetaren på Hannas nr 29 Jöns Jeppsson och hans hustru Anna Maria Svensson. Sigurd gifter sig den 25 september 1948 med Siri Karla Esbjörnsson som var född den 25 januari 1923 i Östra Hoby. Siri var dotter till åbon på Hoby nr 18 Edvard Esbjörnsson och hans hustru Ida Birger. Familjen kom till Starrarps Ora från Glemminge den 5 augusti 1949 och dom flyttar till Lövestad 8:11. Senare är dom bosatta på Ängsgatan 4 i Hammenhög och där Sigurd avlider den 25 oktober 1988 och där Siri avlider den 23 november 1998.

Barn

NamnBeskrivning
Sigurd och Siris barn:
Anna Inger Sigbrittfödd den 7 oktober 1952 i Fränninge.