Seth Sjölin och Inga Sjölin

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 9 mars 1951 – 20 februari 1960