Seth Nilsson och Karin Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:31 30 december 1953 - 29 april 1966