Ruth Svensson, född Gustafsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 10:9 (avregistrerat nummer) 26 augusti 1969 - 16 juni 1970
Vallarum 4:5 (aktuellt nummer) 27 maj 1969 - 6 januari 1973