Ruth Sollevi

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 30 maj 1968 – 29 maj 1974