Ruth Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 1 december 1954 - 14 juni 1957