Rut Signe Karla Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:36 (aktuellt nummer) 18 december 1969 -