Rolf Kjell-Yngve Svensson och Gertrud Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 31:1 (aktuellt nummer) 16 april 1974 -
Hårderup 2:17 (aktuellt nummer) 25 augusti 1993 -
Hårderup 2:14 (aktuellt nummer) 6 mars 2003 – 14 september 2009