Rolf Kenneth Karlsson och Mary Lillie Simonsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 10 september 1979 - 2 oktober 2000