Rolf Gustav Stomberg och Inger Marianne Stomberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:34 (aktuellt nummer) 1 november 1975 - 6 oktober 1976
Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer) 1 november 1975 -
Hårderup 19:3 Hårderups Nygård (avregistrerat nummer) 17 november 1975 -