Robert Jarl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 19 maj 1965 – 13 november 1971