Erland Reinhold Karlsson och Astrid Linnea Ingeborg Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 november 1963 – 23 augusti 1982
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 november 1963 – 23 augusti 1982
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 november 1963 – 23 augusti 1982

Erland Reinhold Karlsson var född den 12 februari 1909 i Näsum och han var son till åbon Emil Karlsson och hans hustru Mathilda Persson på Drögsperyd nr 1 i Näsum. Erland Reinhold gifter sig den 7 oktober 1939 med Astrid Linnea Ingeborg Andersson som var född den 20 maj 1921 i Hörup. Astrid Linnea Ingeborg var dotter till statardrängen på Örum nr 17 Axel Adrian Andersson och hans hustru Hilda Annette Mårtensson. Familjen bor på Hårderup 3:8 fram till 1982 då man säljer den. Erland Reinhold avlider den 1 mars 1982 och senare flyttar Astrid Linnea Ingeborg till Oshögavägen 104 i Oxie och hon avlider den 7 februari 2000.