Emil Ragnar Persson och Elsa Sonja Ingeborg Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 18:2 (aktuellt nummer) 15 mars 1965 - 25 april 1974
Starrarp 2:20 (aktuellt nummer) 5 augusti 1958 -
Starrarp 2:21 (aktuellt nummer) 31 augusti 1935 -

Emil Ragnar Persson var född den 2 september 1902 i Fränninge och han var son till Per Nilsson och hans hustru Hanna Nilsson, född Jakobsdotter. Emil Ragnar gifter sig den 5 maj 1955 med Elsa Sonja Ingeborg Persson som var född den 24 december 1906 och hon var dotter till skräddaren på Fränninge nr 12 Ernst Frenberg och hans hustru Anna Nilsson. Emil Ragnar var åkeriägare och han köpte den avstyckade fastigheten Starrarp 2:21 utav sin föräldrar 1935 och han köper resterande del av deras fastighet 1958. Familjen var bosatt på Starrarp nr 2 och där Emil Ragnar avlider den 5 maj 1983. Elsa Sonja Ingeborg bpr kvar fram till sin död den 10 juli 1990.