Välj en sida

Johannes Sjöberg och Kerstina Åkesdotter och Elna Svensdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 1842 -

Pistolsmeden Johannes Sjöberg var född Johannes men kallade sig även Johan Nilsson Sjöberg och föddes i Bönarp, Skärstad utanför Jönköping. Han föddes den 3 juni och döptes den 5 juni 1782 och var son till Nils Johansson och hans hustru Karin Jönsdotter. Johannes gifte sig den 28 december 1808 med Kerstina Åkesdotter född i Tattarp, Östra Sallerup den 1 oktober 1768. När dom gifte sig 1808 var dom bosatta i Hårderup. Kersti Åkesdotter avled den 19 april 1834 i Hårderup nr 5 utav lungsot och begravdes den 27 april. Efter att första hustrun avlidit gifter Johannes om sig den 21 februari 1835 med pigan Elna Svensdotter i Hårderup. Elna var född 21 augusti 1807 i Starrarp nr 3 och var dotter till åbon Sven Månsson och han hustru Bolla Olasdotter. 1842 flyttar familjen till Starrarp nr 3:5, 9/64 mantal, vilken Elna erhållit i arvslott. Dom bor här fram till då Johannes avlider den 26 maj 1847 i Starrarp nr 3 och begravdes den 31 maj 1847 i en ålder av 65 år. Elna och dottern Ingar flyttar till Kärrstorp 1848 och bosätter sig i ett gatuhus i Alestad nr 19. Bor kvar här fram till 1857 då hon flyttar till Kärrstorp nr 3 och gifter sig med Ola Nilsson. Elna bor kvar i Östra Kärrstorp fram till sin död den 24 januari 1887.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 1

Bouppteckning efter Kerstina Åkesdotter som avled i Starrarp den 19 april 1834.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 7

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 8

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1833 – 1834, sid 9

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 1

Bouppteckning efter Johannes Sjöberg som avled i Starrarp den 26 maj 1847.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 7

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 8

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1846 – 1847, sid 9

 

Barn

NamnBeskrivning
Magnusfödd 18 mars 1796 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad. Flyttar till Smedstorp 1815.
Åkefödd 10 november 1805 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad. Åke Andersson gifter sig med Ingar Johansson som född den 3 februari 1813 i Fågetofta. Familjen var bosatt på Tofta nr 7 och där Åke avlider den 17 december 1872. Ingar bor kvar på Tofta nr 7 och hon avlider den 3 juli 1894.
Ingvarfödd 20 april 1801 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad.
Nils Petterfödd 30 december 1809 i Hårderup. Kerstis barn med Johannes Sjöberg.
Ingar Johannesdotterfödd 29 september 1829 i Starrarp. Elnas barn.