Johannes Sjöberg och Kerstina Åkesdotter och Elna Svensdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 1842 -

Pistolsmeden Johannes Sjöberg var född Johannes men kallade sig även Johan Nilsson Sjöberg och föddes i Bönarp, Skärstad utanför Jönköping. Han föddes den 3 juni och döptes den 5 juni 1782 och var son till Nils Johansson och hans hustru Karin Jönsdotter. Johannes gifte sig den 28 december 1808 med Kerstina Åkesdotter född i Tattarp, Östra Sallerup den 1 oktober 1768. När dom gifte sig 1808 var dom bosatta i Hårderup. Kersti Åkesdotter avled den 19 april 1834 i Hårderup nr 5 utav lungsot och begravdes den 27 april. Efter att första hustrun avlidit gifter Johannes om sig den 21 februari 1835 med pigan Elna Svensdotter i Hårderup. Elna var född 21 augusti 1807 i Starrarp nr 3 och var dotter till åbon Sven Månsson och han hustru Bolla Olasdotter. 1842 flyttar familjen till Starrarp nr 3:5, 9/64 mantal, vilken Elna erhållit i arvslott. Dom bor här fram till då Johannes avlider den 26 maj 1847 i Starrarp nr 3 och begravdes den 31 maj 1847 i en ålder av 65 år. Elna och dottern Ingar flyttar till Kärrstorp 1848 och bosätter sig i ett gatuhus i Alestad nr 19. Bor kvar här fram till 1857 då hon flyttar till Kärrstorp nr 3 och gifter sig med Ola Nilsson. Elna bor kvar i Östra Kärrstorp fram till sin död den 24 januari 1887.

Bouppteckning efter Kerstina Åkesdotter som avled i Starrarp den 19 april 1834.

Den 28 juni 1834 förrättades bouppteckning efter pistolsmeden Johannes Sjöbergs i Hårderup avlidna hustru Kjersti Åkasdotter som i gifte med förste mannen pistolsmeden Anders Rundblad efterlämnade bröstarvingarna:
sonen Pehr Andersson Blad i Tormastorp
sonen Ola Andersson i Benestad
sonen Magnus Andersson i Svenstorp
sonen Åke Andersson från Askeröd
dottern Hanna gift med arrendatorn Ola Klemedsson från Hårderup
dottern Ingar gift med gårdsdrängen Johan Persson i Ellestorp
jämte med i senare giftet efterlämnade änklingen drängen Petter Sjöberg
I bouppteckningen upptogs fastigheten 3/64 mantal på Tattarp, Östra Sallerup till ett värde av 275 riksdaler. Dom samlade tillgångarna uppgick till 1 441 riksdaler och det fanns skulder på 1 538 riksdaler.

Bouppteckning efter Johannes Sjöberg som avled i Starrarp den 26 maj 1847.

Den 13 augusti 1847 förrättades bouppteckningen efter avlidne pistolsmeden Johan Sjöberg i Starrarp som avled den 26 maj 1847 och efter sig lämnade förutom änkan Elna Svensdotter samt med förra giftet ende sonen arrendatorn Petter Sjöberg. I bouppteckningen upptogs fastigheten rusthållshemmanet Starrarp nr 3 som enligt köpebrev av den 23 februari 1835 och enligt fastebrev av den 1 mars 1836 å 3/64 mantal och upptogs till ett värde avled den 26 maj 1847 och efter sig lämnade förutom änkan Elna Svensdotter samt med förra giftet ende sonen 300 riksdaler. Enligt köpebrev av den 18 november 1840 och av fastebrev av den 22 februari 1842 på 9/128 mantal upptogs till ett värde på 450 riksdaler. Dom samlade tillgångarna uppgick till 1 915 riksdaler samt att det fanns
skulder på 897 kr.

 

Barn

NamnBeskrivning
Magnusfödd 18 mars 1796 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad. Flyttar till Smedstorp 1815.
Åkefödd 10 november 1805 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad. Åke Andersson gifter sig med Ingar Johansson som född den 3 februari 1813 i Fågetofta. Familjen var bosatt på Tofta nr 7 och där Åke avlider den 17 december 1872. Ingar bor kvar på Tofta nr 7 och hon avlider den 3 juli 1894.
Ingvarfödd 20 april 1801 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad.
Nils Petterfödd 30 december 1809 i Hårderup. Kerstis barn med Johannes Sjöberg.
Ingar Johannesdotterfödd 29 september 1829 i Starrarp. Elnas barn.