Petter Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1867 - 17 april 1878

Petter Olsson var född i Fränninge den 16 oktober 1840 och flyttade till Hårderup 1863. Petter kom närmast ifrån Vallarum. Han flyttar till Östra Sallerup den 5 november 1878. Petter Olsson var son till Åbon på Hårderup nr 6 1/42 mantal Ola Isaksson och hans hustru Lovisa Pettersdotter född i Lund den 3 december 1812. Ola var född i Hörby den 14 november 1808. Petter förblev ogift hela livet och var senare folkbokförd på Hårderup nr 3 där han avlider den 27 februari 1922.

Bouppteckning efter Petter Olsson som avled i Hårderup den 27 februari 1922.

Den 13 mars 1922 förrättades bouppteckning efter före detta lantbrukaren Peter Olsson i Hårderup som avled den 27 februari 1922 och efterlämnade såsom arvingar ende sonen:
Sonen sockerkokaren Johan Petersson i Landskrona.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 833 kr och skulderna var 399 kr vilket ger en behållning på 434 kr.