Peter Daniel Ström och Birgitta Elisabeth Milas

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 23 november 1964 – 31 maj 1966