Per Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:7 (aktuellt nummer) 27 januari 1903 - 9 januari 1917
Starrarp 10:6 (aktuellt nummer) 1914 - 27 mars 1918