Per Svensson (Vallarum 9:7)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:7 (avregistrerat nummer) 1854 -