Per Svensson och Hanna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 18 april 1921 – 18 maj 1946
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 april 1881 – 2 juni 1922

Per Svensson var född i Lyby den 21 januari 1850 och gifte sig med Hanna Jönsdotter den 3 november 1880. Hanna var född i Östraby den 13 juni 1857. Per och Hanna kom från Östraby den 20 juli 1881. Per var son till Sven Tufvesson född 1802 i Östra Sallerup och Berta Månsdotter född 1811 i Östra Sallerup. Hanna var dotter till åbon på Östraby nr 10 Jöns Månsson och hans hustru Else Pehrsdotter. Familjen bor kvar i Hårderup nr 6 där Hanna avlider den 25 december 1931 och Per avlider den 12 november 1945.

Bouppteckning efter Hanna Svensson, född Jönsdotter som avled i Hårderup nr 6 den 25 december 1931.

Den 12 mars 1932 förrättades bouppteckning efter hustrun Hanna Svensson på Hårderup nr 6, gift 1880 samt död den 24 december 1931 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, änklingen Per Svensson samt barnen:
dottern Hilma Persson i Norrköping
dottern Anna Persson i Hårderup
dottern Emma Persson i Hårderup
I bouppteckningen upptogs lägenheten Erikslund nr 1 som var avsöndrad från 1/192 mantal av Hårderup nr 6 (6:11), som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis den 2 juni 1921 och upptogs till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 12 564 kr och det fanns inga skulder.

Bouppteckning efter Per Svensson som avled i Hårderup nr 6 den 12 november 1945.

Den 19 december 1945 förrättades bouppteckning efter fastighetsägaren Per Svensson på nr 6 Hårderup, född 1850 och avled den 12 november 1945. Den avlidne som var änkling efter Hanna Svensson, efterlämnade såsom dödsbodelägare barnen:
dottern Hilma Persson i Vollsjö
dottern Anna Persson i Hårderup
dottern Emma Persson i Vollsjö
I bouppteckningen upptogs fastigheten lägenheten Erikslund nr 1 som avsöndrats från 1/192 mantal Hårderup nr 6 (6:11) till taxeringsvärdet på 1 150 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 6 059 kr och det fanns skulder på 800 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 5 259 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Hilmafödd 31 juli 1881 i Hårderup. Flyttar till Caroli församling i Malmö den 29 oktober 1898 och kom tillbaks för att sedan flytta till Hedvigs församling i Norrköping den 25 augusti 1919. Hilma Persson förblir ogift och bosätter sig senare i Vollsjö 31:72 och hon avlider den 11 maj 1970.
Annafödd 29 september 1883 i Hårderup. Anna Persson förblir ogift och är senare bosatt på Vollsjö 31:72 tillsammans med sin syster. Anna avlider den 3 december 1966.
Emmafödd 13 april 1888 i Hårderup. Flyttar till Caroli församling i Malmö den 17 november 1911 och kommer tillbaks till Hårderup den 26 juni 1924. Emma Persson förblir ogift, precis som sina två systrar och hon är folkbokförd i Vollsjö där hon avlider på Hällan nr 5, Solkullen den 20 oktober 1978.