Välj en sida

Per Svensson och Hanna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 18 april 1921 – 18 maj 1946
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 april 1881 – 2 juni 1922

Per Svensson var född i Lyby den 21 januari 1850 och gifte sig med Hanna Jönsdotter den 3 november 1880. Hanna var född i Östraby den 13 juni 1857. Per och Hanna kom från Östraby den 20 juli 1881. Per var son till Sven Tufvesson född 1802 i Östra Sallerup och Berta Månsdotter född 1811 i Östra Sallerup. Hanna var dotter till åbon på Östraby nr 10 Jöns Månsson och hans hustru Else Pehrsdotter. Familjen bor kvar i Hårderup nr 6 där Hanna avlider den 25 december 1931 och Per avlider den 12 november 1945.

Bouppteckning efter Hanna Svensson, född Jönsdotter som avled i Hårderup nr 6 den 25 december 1931.

Bouppteckning efter Per Svensson som avled i Hårderup nr 6 den 12 november 1945.

Barn

NamnBeskrivning
Hilmafödd 31 juli 1881 i Hårderup. Flyttar till Caroli församling i Malmö den 29 oktober 1898 och kom tillbaks för att sedan flytta till Hedvigs församling i Norrköping den 25 augusti 1919. Hilma Persson förblir ogift och bosätter sig senare i Vollsjö 31:72 och hon avlider den 11 maj 1970.
Annafödd 29 september 1883 i Hårderup. Anna Persson förblir ogift och är senare bosatt på Vollsjö 31:72 tillsammans med sin syster. Anna avlider den 3 december 1966.
Emmafödd 13 april 1888 i Hårderup. Flyttar till Caroli församling i Malmö den 17 november 1911 och kommer tillbaks till Hårderup den 26 juni 1924. Emma Persson förblir ogift, precis som sina två systrar och hon är folkbokförd i Vollsjö där hon avlider på Hällan nr 5, Solkullen den 20 oktober 1978.