Per Svensson och Else Håkansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:16 (aktuellt nummer) 29 januari 1868 - 1 april 1880
Vallarum 8:28 Fredriksborg nr 1 (aktuellt nummer) 29 januari 1868 - 9 mars 1861

Per Svensson föddes den 19 mars 1839 i Lövestad och han var son till åbon på Heinge nr 19, Sven Andersson och hans hustru Hanna Andersdotter. Per gifter sig den 23 mars 1866 med Else Håkansdotter som var född den 23 maj 1843 i Vanstad. Else var dotter till åbon på Vanstad nr 32 Håkan Persson och hans hustru Anna Åkasdotter. Familjen kom till Vallarum den 23 april 1866 och dom flyttar till Lövestad den 5 juli 1879. Else avlider den 21 maj 1897 och senare är Per bosatt på kvarteret Storken i Malmö Caroli och han avlider den 6 september 1901.

Barn

NamnBeskrivning
Svenfödd 23 april 1866 i Vallarum. Sven Persson var ogift och han var bosatt i Bjuvstorp nr 6 i Bjuv. Sven arbetade som apotekare och han avlider den 5 juli 1934.
Nils Hugofödd den 20 augusti 1875 i Vallarum. Nils Hugo Svensson förblev ogift hela livet och han var bosatt på Edvard Lindahlsgatan 14 i Malmö, Sankt Petri. Nils Hugo avlider den 5 april 1961 i Malmö.
Anna Johannafödd den 23 juni 1877 i Vallarum. Anna Johanna Svensson avlider den 15 oktober 1877.