Per Svensson och Anna Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:28 (avregistrerat nummer) 14 april 1931 - 8 januari 1946
Vallarum 7:27 (aktuellt nummer) 14 april 1931 - 29 december 1951