Per Svensson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:27 (aktuellt nummer) 20 december 1951 - 26 juli 1955