Per Svensson…

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 1 oktober 1969 - 13 september 1974