Per Svensson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 19 maj 1950 - 4 juni 1950