Per Svensson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 7 mars 1928 – 18 november 1966