Per Steneljung

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:51 (aktuellt nummer) 13 juni 1959 - 4 juli 1969
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) 18 juni 1959 - 4 juli 1969