Välj en sida

Per Sörensson och Herta Sörensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:54 (aktuellt nummer) 8 september 1972 - 11 december 1979
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 12 mars 1952 - 11 december 1979
Starrarps Ora 1:65 (aktuellt nummer) 7 augusti 1941 - 11 december 1979
Starrarps Ora 1:62 (aktuellt nummer) 29 april 1947 - 11 december 1979
Per Sörensson och Herta Sörensson 12 mars 1952 -
Starrarps Ora 1:46 (avregistrerat nummer) 29 april 1947 -
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 12 mars 1952 -
Starrarps Ora 1:37 (avregistrerat nummer) 29 april 1947 -
Starrarps Ora 1:34 (avregistrerat nummer) 29 april 1947 -
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 29 april 1947 - 11 december 1979
Starrarps Ora 1:31 (avregistrerat nummer) 29 april 1947 -
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 12 mars 1952 - 11 december 1979