Per Rosenqvist och Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:17 Grännebo (avregistrerat nummer) 1 april 1876 - 3 november 1885