Per Persson (änkeman efter Sissa Simonsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer) 25 januari 1888 - 15 februari 1889