Per Persson och Hanna Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) - 8 augusti 1903
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 8 februari 1877 - 8 augusti 1903
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 8 februari 1877 - 11 november 1885

Per Persson var född den 14 februari 1831 i Lövestad och han var son till åbon Pehr Nilsson och hans hustru Ingar Pehrsdotter i Heingetorp. Per gifter sig den 6 april 1857 med pigan Hanna Svensdotter som var född den 15 maj 1837 i Lövestad. Hanna var dotter till åbon på Lövestad nr 22 Sven Persson och hans hustru Boel Larsdotter. Familjen kom till Vallarum 1874 ifrån Lövestad. Per och Hanna bor kvar i Vallarum nr 14 resten av livet och där Per avlider den 29 december 1912 utav ålderdom och Hanna avlider fyra dagar senare den 2 januari 1913 utav ålderdom. Paret begravdes i samma grav i Fränninge.

Bouppteckning efter Per Persson som avled på Vallarum 14 den 29 december 1912.

Bouppteckning efter Hanna Svensdotter som avled på Vallarum 14 den 2 januari 1913.

Barn

NamnBeskrivning
Hanna född den 26 maj 1860 i Lövestad. Hanna vistades i Danmark 1883 och 1884 ochhon flyttade till Skivarp den 11 november 1884. Hanna Nilsson, född Persdotter gifter sig men blir tidigt änka den 24 februari 1911. Hon är senare bosatt på Höken nr 8 i Tomelilla och hon avlider den 23 juli 1950.
Ingarfödd den 23 november 1865 i Lövestad. Ingar Andersson, född Persdotter gifte sig den 19 maj 1888 med Per Andersson som var född den 9 oktober 1857 i Fränninge. Per var skomakare och familjen var bosatt på Vallarum nr 9. Familjen bor kvar på Vallarum nr 9 och där Per avlider den 28 januari 1934 och där Ingar avlider den 24 oktober 1941.
Nilsfödd den 4 november 1871 i Lövestad. Nils Persson gifte sig den 11 april 1903 med Ingrid Johanna Persson som var född den 8 december 1870 i Öved. Familjen är bosatt på Vallarum nr 4 och Nils var åbo. Han avlider den 10 december 1922 på Ystads lasarett utav hjärnblödning. Ingrid Johanna bor senare på Hårderup nr 4 och hon avlider den 24 maj 1940 på Lunds lasarett.
Kerstifödd den 2 februari 1875 i Vallarum. Kersti flyttade till gärdslöv 1893 och till Skarhult 1898. Kersti Andersson, född Persdotter gifter sig den 3 april 1915 med Nils Johan Andersson som var född den 7 april 1876 i Bromma i Skåne. Familjen bosatte sig i Lunnarp 6:2 i Kverrestad. Nils Johan avlider den 23 januari 1949 och Kersti avlider den 15 juli 1956.
Annafödd den 9 april 1878 i Vallarum.