Per Persson och Else Magnusdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:9 (avregistrerat nummer) 27 mars 1876 - 10 oktober 1881

Per Persson var född den 18 maj 1850 i Vanstad och han var son till kyrkovärden på Vanstad nr 28 Per Trulsson och hans hustru Ingar Persdotter. Per gifter sig den 31 december 1874 med Else Magnusdotter som var född den 5 juni 1851 i Vanstad. Else var dotter till mjölnaren på Vanstad nr 2 Magnus Åkesson och hans hustru Karna Persdotter. Familjen kom till Vallarum den 3 april 1874. Per avlider den 19 maj 1882 och då flyttar Else tillsammans med de tre barnen tillbaka till Vanstad den 6 juli 1882.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 3 april 1875 i Vallarum. Nils Persson avlider på Vanstad nr 10 den 4 maj 1884.
Åkefödd den 17 februari 1877 i Vallarum. Åke Persson var ogift och han var senare bosatt på Skogstomten 27 i Borås och han avlider den 22 januari 1920.
Ida Carolinafödd den 27 december 1878 i Vallarum. Ida Caroolina Persdotter avlider på Vanstad nr 10 den 10 mars 1883.
Magnus Hermanfödd den 12 juli 1881 i Vallarum. Avled den 31 januari 1882.