Per Persson och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 C (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1895 – 10 augusti 1936

Per Persson föddes den 21 juli 1866 i Frenninge nr 12 och gifte sig den 29 juni 1894 med Anna Nilsson från Vollsjö nr 129 och Anna var född den 20 september 1867. Dom kom båda till Hårderup 1894. Per och Anna köper fastigheten den 12 januari 1895. Per var son till torparen Per Christoffersson född i Starrarps Ora och hans hustru Elna Persdotter, född i Västra Vram. Anna var dotter till husägaren Nils Persson och hans hustru Elna Jönsson i Vollsjö. Familjen bor och brukar fastigheten i över 40 år. Per avlider den 13 augusti 1936 utav hjärnblödning. Anna flyttar till Fränninge nr 29:23 den 29 november 1937 och senare till Vollsjö 31:130, Östra Säteriet och där hon bor fram till den 24 juni 1947 då hon avlider utav ålderdomskrämpor.

Bouppteckning efter Per Persson som avled den 13 augusti 1936.

Den 31 oktober 1936 upprättades bouppteckningen efter f. d. hemmansägaren Per Persson på Hårderup nr 1, född år 1866, gift år 1894 och död den 13 augusti 1936. Som dödsbodelägare var änkan Anna Persson samt barnen:
sonen, hemmansägare Anton Persson, Sniberup, gift år 1922 med Martha Persson
sonen, hemmansägare Otto Sigfrid Persson på Hårderup nr 1 och ogift.
Efter att räknat tillgångar och skulder framgår det dödsboets behållning var 3 621 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Antonfödd 14 juni 1895 i Hårderup. Nils Anton flyttar till Långaröd den 27 oktober 1922. Nils Anton Persson gifter sig den 15 april 1922 med Marta Persson som var född den 22 juli 1901 i Tofta. Familjen var bosatt på Sätofta 2 i Höör och där Nils Anton avlider den 2 maj 1978. Marta bor kvar i Sätofta och hon avlider den 30 juni 1986.
Otto Sigfridfödd 1 april 1903 i Hårderup. Otto Sigfid Persson var son till de tidigare ägarna av fastigheten och han förblev ogift hela livet. Han brukade fastigheten endast under ett år och sedan sålde han den. Otto Sigfrid flyttade till Vollsjö den 27 september 1946 och han avlider den 12 augusti 1969.