Per Palm och Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 19:4 (avregistrerat nummer) 3 juni 1911 -26 juni 1913
Fränninge 19:4 (avregistrerat nummer) 21 september 1887 - 26 juni 1913
Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer) 1 april 1876 - 13 november 1891
Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer) 1 april 1876 - 13 november 1891

Per Palm var född den 4 oktober 1837 i Brandstad och han gifte sig den 26 december 1863 med Anna Olsdotter som var född den 31 mars 1837 i Björka. Anna ar dotter till åbon i Björka Ola Nilsson och hans hustru Bolla Påhlsdotter. Per var åbo och dragon då familjen kom till Vallarum nr 9 ifrån Fränninge nr 2. 1894 flyttar familjen till Fränninge nr 19. Här bor man kvar och Per avlider den 26 april 1913 utav ålderdomssvaghet. Anna avlider den 20 oktober 1913 också utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Per Palm som avled på Fränninge nr 19 den 26 april 1913.

Bouppteckning efter Anna Olsdotter som avled på Fränninge nr 19 den 20 oktober 1913.

Barn

NamnBeskrivning
Elisefödd 28 oktober 1864 i Fränninge nr 2. Elise Brink, född Palm gifter sig den 20 oktober 1900 med Nils Brink född den 9 augusti 1874 i Sankt Olof. Familjen var bosatt på Hörby nr 15 och där Elise avlider den 27 februari 1937. Nils som arbetar som vägarbetare är senare bosatt i Skabersjö Stg 416 och där han avlider den 26 januari 1952.
Oloffödd den 27 oktober 1868 i Fränninge nr 2. Olof Palmqvist gifte sig den 27 december 1891 med Christina Andersson som var född den 30 augusti 1858 i östra Kärrstorp. Olof var fjärdingsman i Fränninge socken och familjen var i Hårderup och i Fränninge och Olof avlider 22 september 1926. Christina avlider den 27 februari 1939.
Fritioffödd den 23 september 1871 i Fränninge nr 2. Fritiof Palm gifte sig den 22 juni 1895 med med Elna Persdotter som var född den 28 juli 1860 i Sövde. Familjen är bosatt i Äsperöd i Skånes Tranås och där Elna avlider den 9 juni 1937 utav ålderdomsavtyning. Fritiof som arbetar som sadelmakare bor kvar fram till att han avlider den 1 januari 1945.
Beata Christinafödd den 13 november 1874 i Fränninge nr 2. Beata Christina Palm förblev ogift hela livet och hon var bosatt i kvarteret Laxen nr 6 A i Malmö i Sankt Pauli församling. Beata Christina arbetade som sömmerska och hon avlider den 20 september 1921.
Bothilda Johannafödd den 19 februari 1879 i Vallarum nr 9. Bothilda Johanna avlider den 31 mars 1882
Axel Augustfödd den 24 mars 1883 i Vallarum nr 9. Axel August Palmé gift sig den 22 maj 1909 med Karin Palmé, född Olsson den 3 mars 1885 i Skurup. Familjen var bosatt i kvarteret Mullvaden i Malmö i Sankt Petri församling. Axel August som var lantbrukare avlider den 27 november 1932. Senare är Karin bosatt på Södra Förstadsgatan 4 i Malmö och hon avlider den 30 januari 1960.