Per Olsson Ryberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 8 februari 1907 - 25 november 1909
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 8 februari 1907 - 25 november 1909

Per Olsson Ryberg var född den 28 mars 1871 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Andersson och Karna Jönsdotter. Per var ogift och i kyrkböckerna står det: Avlider den 10 oktober 1909 och enligt dödsboken “Avhändigt sig lifvet medelst skjutning under sinneförvirring”. “Liket begraft i vanlig ordning efter tillstånd av myndigheterna”.

Artikel i den amerikanska tidningen Svenska amerikanaren

Artikel i den amerikanska tidningen “Svenska Amerikanaren” som utkom i Amerika den 4 november 1909.

 

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Per Olsson Ryberg som avled på Vallarum nr 6 den 10 oktober 1909.