Per Olsson och Malaehia Cederberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 26 augusti 1863 - 7 augusti 1880

Pehr Olsson föddes i Starrarp den 23 april 1834 och var son till åbon på Starrarp nr 1:4 Ola Persson och hans hustru Gertrud Jönsdotter. Pehr gifter sig den 4 januari 1864 med Malachia Cederberg född i Östra Sallerup den 8 februari 1842. Malachia var dotter till åbo Gert Cederberg och hans hustru Bolla Olsdotter. Malachia kom närmast ifrån Östra Kärrstorp där hon arbetade som piga på Rönås nr 6. Familjen flyttar till Norra Åkarps församling och bosätter sig i Bjärnum den 19 april 1881. Pehr Olsson avlider i Bjärnum den 5 december 1888 och Malachia avlider den 19 februari 1908 i Bjärnum.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd 31 oktober 1864 i Starrarp. Ola Persson är gift och blir änkling den 22 september 1925. Han är folkbokförd i på Bjärnum 2:119 och han avlider den 3 september 1946 i Bjärnum.
Augustfödd 1 januari 1866 i Starrarp. Flyttar tll Malmö den 6 augusti 1880.
Johannesfödd 26 september 1867 i Starrarp. Flyttar till Malmö den 20 augusti 1883.
Nilsfödd 23 september 1869 i Starrarp. Flyttar till Malmö den 23 december 1884. Nils Persson var ogift ochfolkbokförd i Norra Åkarp och han avlider den 23 augusti 1933 i Bjärnum nr 30.
Annafödd 20 juni 1871 i Starrarp. Anna larsson, född Persson gifte sig den 6 juli 1895 och var folkbokförd i Norra Åkarp. Anna avlider i Bjärnum nr 30 den 1 april 1947.
Andersfödd den 13 maj 1873 i Starrarp. Anders Cederberg var gift men blev änkling den 1 december 1947. Han var folkbokförd i Norra Åkarp. Anders avlider den 7 juni 1948 i Bjärnum 4:199.
Emil Gottfridfödd den 12 september 1877 i Starrarp. Emil Gottfrid Persson avlider den 2 januari 1886 i Bjärnum.
Gertrud Mathildafödd den 4 mars 1881 Starrarp. Gertrud Mathilda Olsson född Persson var gift och hon blev änka den 6 februari 1936. Hon är folkbokförd i Norra Åkarp och avlider den 25 september 1854 i Bjärnum 2:97.