Välj en sida

Per Olsson och Hanna Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:2 (avregistrerat nummer) 8 februari 1877 - 26 mars 1896
Fränninge 19:4 (avregistrerat nummer) 8 juli 1877 - 26 mars 1896
Fränninge 16:2 (avregistrerat nummer) 4 januari 1877 - 26 mars 1896

Per Olsson var född den 25 augusti 1848 i Fränninge och han var son till Ola Nilsson och hans hustru Bengta Persdotter. Per gifter sig den 17 augusti 1877 med Hanna Svensdotter som var född den 4 februari 1851 i Andrarum. Per och Hanna övertar Pers föräldragård 1877 sedan Pers föräldrar Ola och Bengta flyttat till Vallarum nr 3. Per är åbo och nämndeman och dom brukar gården fram till att Hanna avlider den 27 januari 1896. Per och barnen behåller gården och brukar den fram till 1931 då deras dotter Betty och hennes man Nils Hjalmar Jönsson övertar den. Per bor kvar på Fränninge nr 23 och han avlider den 21 januari 1937 utav ålderdomsavtyning.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd den 15 december 1879 i Fränninge. Johanna Persson förblev en ogift kvinna som bodde kvar på Fränninge nr 23 och där hon avlider den 21 januari 1939 utav hjärnblödning.
Augustafödd den 27 april 1882 i Fränninge. Augusta Persson förblev ogift hela livet och hon var bosatt på Fränninge nr 23 och där hon avlider den 27 december 1941 utav nervvärk.
Bettyfödd den 23 september 1885 i Fränninge. Betty Jönsson, född Persson gifter sig den 31 maj 1930 med Nils Hjalmar Jönsson som var född den 18 augusti 1904 i Veberöd. Familjen övertar brukandet utav Bettys föräldragård 1931 och dom driver den fram till 1952 då deras son Nils Bernhard övertar den. Betty och Nils Hjalmar bor kvar på Fränninge nr 23:2 och där Betty avlider den 28 april 1950 och Nils Hjalmar som avlider den 22 augusti 1958.