Per Olsson och Anna Jönsdotter och Ola Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 5 april 1879 - 1 juni 1882

Per Olsson var född den 10 februari 1846 i Andrarum och han var gifte med Anna Jönsdotter född den 5 mars 1847 i Fränninge. Familjen kom till Vallarum 1978, närmast ifrån Fränninge nr 12 och till Fränninge kom man 1872 från Östra Kärrstorp. 1880 flyttar man till Vallarum nr 8 och där Per avlider den 14 november 1880. Anna flyttar 1883 till Fränninge nr 12 och där hon den 29 februari 1885 gifter sig med Ola Mårtensson som var född den 21 april 1843 i Fränninge. Familjen bor kvar på Fränninge nr 12 och där Anna avlider den 9 april 1922. Ola bor kvar på Fränninge nr 12 och där han avlider den 11 april 1932.

Bouppteckning efter Per Olsson som avled på Vallarum nr 8 den 6 november 1880.

Bouppteckning efter Anna Mårtensson som avled på Fränninge nr 12 den 9 april 1922.

Bouppteckning efter Ola Mårtensson som avled på Fränninge nr 12 den 11 april 1932.

Barn

NamnBeskrivning
Per och Annas barn:
Hannafödd den 29 juli 1871 i Östra Kärrstorp. Hanna avlider den 11 oktober 1876 utav strypsjukan, kallas även difteri eller äkta krupp.
Olafödd den 20 november 1873 i Fränninge. Ola avlider den 27 december 1876 utav strypsjukan, kallas även difteri eller äkta krupp.
Johannafödd den 30 mars 1877 i Fränninge.
Oloffödd den 6 december 1879 i Vallarum. Olof avlider den 7 december 1879.
Elinfödd den 27 oktober 1880 Fränninge. Elin Olsson avlider den 1 december 1880.
Ola och Annas barn:
Ida Mariafödd den 8 juli 1885 i Fränninge. Ida Maria Holmstedt, född Olson gifter sig den 6 maj 1905 med Herman Holmstedt som var född den 22 augusti 1880 i Lomma. Familjen var bosatt på Skolgatan 2 i Lomma och där avlider Herman den 5 augusti 1960. Ida Maria flyttar till Slättängsgatan 9 i Lomma och hon avlider den 14 februari 1970.
Emmafödd den 4 april 1888 i Fränninge. Emma Meijer, född Olsson gifter sig den 22 februari 1913 med Nils Karlsson-Meijer som var född den 13 maj 1887 i Brösarp. Familjen var bosatt på Bertilstorp 2:34 i Brösarp och där Nils avlider den 5 april 1957. Emma bor kvar på Bertilstorp 2:34 och hon avlider den 2 maj 1969.