Per Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1906 - 18 mars 1911
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 11 mars 1910 - 11 mars 1910