Per Nilsson (Vallarum nr 9)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer) 5 oktober 1918 - 2 december 1921
Vallarum 9:59 (aktuellt nummer) 18 mars 1916 - 10 januari 1940
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 13 december 1920 - 13 december 1920
Vallarum 9:4 Bokeberg (avregistrerat nummer) 18 mars 1916 - 13 november 1951

Per Nilsson var född den 5 april 1885 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Vallarum 9:4 Nils Andersson och hans hustru Ingar Persson. Per förblir ogift hela livet men har en husföreståndarinna anställd, hans syster Kristina Ellina Nilsson som var född den 24 december 1888. Per äger fastigheten fram till 1951 då han säljer den. Per och hans syster Kristina Ellina flyttar till Östraby 10:35 och där Kristina Ellina avlider den 30 december 1957. Per bor kvar på Östraby 10:35 och han avlider den 28 juli 1968.